The Illustrated London News (w nawiasach data oryginalnego wydania)
Ludzie wolni mają czas (30.09.1905)
Rozsądny romans cywilizacji (7.10.1905)
O zbawiennym wpływie poczucia humoru na życie (14.10.1905)
Co wiemy o prawdziwych detektywach? (21.10.1905)
Lew heraldyczny i logika (28.10.1905)
Nieznaczność statystyczna (4.11.1905)
Rozważania o wyjątkowości ludzkiego nosa (11.11.1905)
Baśniowy świat edukacji (18.11.1905)
O doniosłej wadze miejsc publicznych, Christian Science i nosie – raz jeszcze (25.11.1905)
Magazyn osobliwości (2.12.1905)
Praktyczne ideały dobra i zła (9.12.1905)
Zarozumiałość i karykatura (16.12.1905)
O tym, gdzie szukać prawdy w gazetach i jak zapewnić sobie długie życie (23.12.1905)
Boże Narodzenie w rękach najemników (30.12.1905)
Kobiety w pracy i w domu (18.12.1926)
Polski ideał (2.07.1927)
Buddyzm i Chrześcijaństwo (2.03.1929)
What's wrong with the world?
Część I: "Bezdomność człowieka"
1. Błąd w sztuce lekarskiej
2. W poszukiwaniu człowieka niepraktycznego
3. Nowy rodzaj obłudnika
The Thing
Czy Humanizm jest religią?
The Defendant
W obronie pochopnych przyrzeczeń